OSP Kobiór

2018

WESOŁYCH ŚWIĄT

24.12.2018

Spokojnych, Zdrowych i Bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nadchodzącym Roku życzą strażacy OSP Kobiór.

 

CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA

10.12.2018

Na terenie Gminy Kobiór zamontowano (testowo) czujnik jakości powietrza. Czujnik zamontowany jest na budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Tuwima 33. 
Wyniki pomiarów są dostępne w bocznym panelu na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na wirtualnej mapie firmy Syngeos https://panel.syngeos.pl
Możliwe jest również pobranie aplikacji Syngeos na telefony komórkowe.

źródło informacji: http://kobior.pl

 

DOFINANSOWANIE Z NFOŚIGW

9.12.2018

Dzięki staraniom zarządu OSP Kobiór udało nam się pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie w wysokości 50% zostało przeznaczone na zakup nowego sprzętu ratowniczego. Zakupiliśmy między innymi 2 kompletne zestawy aparatów powietrznych Auer oraz kamerę termowizyjną.
Pozostałe fundusze na powyższe zakupy pochodziły z środków własnych OSP. 
Dzięki temu zakupowi podnosimy zdolność operacyjną naszej jednostki dbając również o bezpieczeństwo strażaków podczas interwencji.

 

ZAWODY STRZELECKIE

8.12.2018

Przedstawiciele naszej jednostki wzięli udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w Pszczynie i Bractwo Kurkowe. Zawody obyły się 2.12.2018r na strzelnicy w Pszczynie przy ul. Katowickiej 79.

W klasyfikacji indywidualnej na kilkudziesięciu startujących zawodników druh Mariusz z naszej jednostki zajął 2 miejsce. Gratulujemy!

 

CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

13.10.2018

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Więcej na temat kampani na stronie www Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie >>> klik w link

 

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

22.06.2018

 Gmina Kobiór informuje, że zostało jej powierzone do realizacji zadanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 roku Programu I Priorytetu III B "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem" dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego : gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa śląskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych; wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Zadanie będzie realizowane w terminie od 30.06.2018r. do 13.07.2018r.

Zadanie współfinansowane będzie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

źródło: www.kobior.pl

 

UWAGA NA OSOBY PODSZYWAJĄCE SIĘ POD STRAŻAKÓW OSP KOBIÓR

15.06.2018

 Dotarły do nas informacje, że wśród mieszkańców Kobióra dystrybułowane są kalendarze strażackie.

 Informujemy, że osoby, które je sprzedają nie są w żadnen sposób powiązane z OSP KOBIÓR.

Przeszczegamy przed zakupem tych kalendarzy jak również wpuszczaniem osób je sprzedających do domów.

Prosimy przekazać tą informację wśród sąsiadów i znajomych.

 

130-lecie OSP KOBIÓR i POWIATOWE DNI STRAŻAKA

20.05.2018

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział u obchodach 130-lecia OSP Kobiór połączonych z Powiatowym Dniem Strażaka.

Relacja z uroczystości wraz z zdjęciami na stronie www.112tychy.pl

 

 130-lecie OSP KOBIÓR i POWIATOWE DNI STRAŻAKA

19.05.2018

19.05.2018  odbędą się obchody 130-lecia OSP Kobiór połączone z Powiatowym Dniem Strażaka.
Po Mszy Św. która rozpocznie się o godz 13:00 się w kobiórskim kościele przejdziemy na teren Gminnego Ośrodka Sportu.
W programie wiele atrakcji, m.in darmowe dmuchańce dla dzieci, darmowa grochówka stażacka, koncert orkiestry strażackiej, przelot samolotów gaśniczych, zabawa taneczna.

Już dzisiaj serdecznie wszytkich zapraszamy!

 
 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, WYBÓR NOWEGO NACZELNIKA

24.02.2018

W dniu 24.02.2018r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kobiór. Zgodnie z porządkiem obrad na zebraniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej OSP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz uchwalono plan działanie na rok 2018r. W zebraniu wzięli udział oprócz druhów OSP Kobiór również zaproszeni goście m.in radni Gminy Kobiór i zastępca komendanta KP PSP w Pszczynie.

Podczas zebrania w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji naczelnika pełnionej dotąd przez druha Edwarda Tomaszczyk obyły się wybory jego następcy.
Jednogłośnie nowym naczelnikiem OSP Kobiór został wybrany druh Dariusz Cuber.
Ustępującemu naczelnikowi dziękujemy za wieloletnią służbę dla naszej OSP. Walne zgromadzenie naszej jednostki przegłosowało uchwałę o nadaniu druhowi Edwardowi tytułu honorowego naczelnika OSP Kobiór.

Druhowi Dariuszowi gratulujemy wyboru i życzymy samych sukcesów w tej nie łatwej roli jaką będzie pełnił. Jednocześnie zapewniamy o naszym wsparciu i pomocy w każdej chwili jeżeli będzie tego potrzebował.

Dziękujemy wszystkim druhom i gościom za przybycie i udział w owocnej dyskusji na temat możliwości i kierunkach rozwoju naszej OSP. 

 

 PISMO DO URZEDU I RADNYCH GMINY KOBIOR

15.02.2018

W dniu 15.02.2018r przedstawiciele naszej jednostki złożyli w Urzędzie Gminy Kobiór pismo z poparciem mieszkańców w spawie pomocy przy pozyskaniu młodszego samochodu dla naszej jednostki. To samo pismo zostało podczas sesji Rady Gminy Kobiór złożone na ręce jej przewodniczącego.

Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom za licznie złożone podpisy poparcia i wspieranie nas w naszych działaniach. Liczymy na to, że wspólnie z Gminą Kobiór uda nam się w nieodległej przyszłości pozyskać młodszy samochód w miejsce naszego 38-letniego Berlieta.

 

 OSP KOBIÓR BEZ 1% Z PODATKU

01.02.2018

Zachęcamy jednak wszystkich do wspierania organizacji pożytku publicznego poprzez przekazanie 1% podatku, a zwłaszcza tych organizacji działających na terenie naszej gminy.
Jak również zachęcamy wszystkich mieszkańców Kobióra, niezależnie od stanu zameldowania do deklarowania w zeznaniach PIT miejsca zamieszkania jako KOBIÓR.
Urząd Gminy Kobiór prowadzi nt. temat kampanie informacyjną:
"Jestem lokalnym patriotą, płacę podatki tam, gdzie mieszkam"

 

 

OSP KOBIÓR NA FINALE WOŚP

14.01.2018

Dnia 14.01.2018r. odbył się już kolejny w naszej gminie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasza jednostka również zagościła na tym wydarzeniu. Więcej o finale można przeczycztać na stronie KIK.