OSP Kobiór

 

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

22.06.2018

 Gmina Kobiór informuje, że zostało jej powierzone do realizacji zadanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 roku Programu I Priorytetu III B "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem" dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego : gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa śląskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych; wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Zadanie będzie realizowane w terminie od 30.06.2018r. do 13.07.2018r.

Zadanie współfinansowane będzie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

źródło: www.kobior.pl

 

UWAGA NA OSOBY PODSZYWAJĄCE SIĘ POD STRAŻAKÓW OSP KOBIÓR

15.06.2018

 Dotarły do nas informacje, że wśród mieszkańców Kobióra dystrybułowane są kalendarze strażackie.

 Informujemy, że osoby, które je sprzedają nie są w żadnen sposób powiązane z OSP KOBIÓR.

Przeszczegamy przed zakupem tych kalendarzy jak również wpuszczaniem osób je sprzedających do domów.

Prosimy przekazać tą informację wśród sąsiadów i znajomych.

 

 

 

130-lecie OSP KOBIÓR i POWIATOWE DNI STRAŻAKA

20.05.2018

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział u obchodach 130-lecia OSP Kobiór połączonych z Powiatowym Dniem Strażaka.

Relacja z uroczystości wraz z zdjęciami na stronie www.112tychy.pl

 

 130-lecie OSP KOBIÓR i POWIATOWE DNI STRAŻAKA

19.05.2018

19.05.2018  odbędą się obchody 130-lecia OSP Kobiór połączone z Powiatowym Dniem Strażaka.
Po Mszy Św. która rozpocznie się o godz 13:00 się w kobiórskim kościele przejdziemy na teren Gminnego Ośrodka Sportu.
W programie wiele atrakcji, m.in darmowe dmuchańce dla dzieci, darmowa grochówka stażacka, koncert orkiestry strażackiej, przelot samolotów gaśniczych, zabawa taneczna.

Już dzisiaj serdecznie wszytkich zapraszamy!

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, WYBÓR NOWEGO NACZELNIKA

24.02.2018

W dniu 24.02.2018r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kobiór. Zgodnie z porządkiem obrad na zebraniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej OSP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz uchwalono plan działanie na rok 2018r. W zebraniu wzięli udział oprócz druhów OSP Kobiór również zaproszeni goście m.in radni Gminy Kobiór i zastępca komendanta KP PSP w Pszczynie.

Podczas zebrania w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji naczelnika pełnionej dotąd przez druha Edwarda Tomaszczyk obyły się wybory jego następcy.
Jednogłośnie nowym naczelnikiem OSP Kobiór został wybrany druh Dariusz Cuber.
Ustępującemu naczelnikowi dziękujemy za wieloletnią służbę dla naszej OSP. Walne zgromadzenie naszej jednostki przegłosowało uchwałę o nadaniu druhowi Edwardowi tytułu honorowego naczelnika OSP Kobiór.

Druhowi Dariuszowi gratulujemy wyboru i życzymy samych sukcesów w tej nie łatwej roli jaką będzie pełnił. Jednocześnie zapewniamy o naszym wsparciu i pomocy w każdej chwili jeżeli będzie tego potrzebował.

Dziękujemy wszystkim druhom i gościom za przybycie i udział w owocnej dyskusji na temat możliwości i kierunkach rozwoju naszej OSP. 

 

 PISMO DO URZEDU I RADNYCH GMINY KOBIOR

15.02.2018

W dniu 15.02.2018r przedstawiciele naszej jednostki złożyli w Urzędzie Gminy Kobiór pismo z poparciem mieszkańców w spawie pomocy przy pozyskaniu młodszego samochodu dla naszej jednostki. To samo pismo zostało podczas sesji Rady Gminy Kobiór złożone na ręce jej przewodniczącego.

Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom za licznie złożone podpisy poparcia i wspieranie nas w naszych działaniach. Liczymy na to, że wspólnie z Gminą Kobiór uda nam się w nieodległej przyszłości pozyskać młodszy samochód w miejsce naszego 38-letniego Berlieta.

 

 OSP KOBIÓR BEZ 1% Z PODATKU

01.02.2018

Zachęcamy jednak wszystkich do wspierania organizacji pożytku publicznego poprzez przekazanie 1% podatku, a zwłaszcza tych organizacji działających na terenie naszej gminy.
Jak również zachęcamy wszystkich mieszkańców Kobióra, niezależnie od stanu zameldowania do deklarowania w zeznaniach PIT miejsca zamieszkania jako KOBIÓR.
Urząd Gminy Kobiór prowadzi nt. temat kampanie informacyjną:
"Jestem lokalnym patriotą, płacę podatki tam, gdzie mieszkam"

 

 

OSP KOBIÓR NA FINALE WOŚP

14.01.2018

Dnia 14.01.2018r. odbył się już kolejny w naszej gminie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasza jednostka również zagościła na tym wydarzeniu. Więcej o finale można przeczycztać na stronie KIK.