Gniazda owadów

 

  POSTĘPOWANIE W PRZYADKU GNIAZD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

 

BĄDŹ OSTROŻNY !!!

W przypadku stwierdzenia zagrożenia, przestrzegaj najważniejszych zasad, m.in.:
- nie zbliżaj się do gniazda lub roju,
- nie drażnij owadów – zdecydowana większość ataków to ich obrona,
- zachowaj spokój oraz nie wykonuj gwałtownych ruchów,
- w przypadku ataku, staraj się osłonić głowę, twarz i szyję,
- bez odpowiedniego zabezpieczenia oraz wiedzy, nie podejmuj ryzyka próbując usunąć zagrożenie,
- poinformuj o zagrożeniu mieszkańców, sąsiadów itp., w razie potrzeby zabezpiecz miejsce,
- skontaktuj się z wyspecjalizowanymi firmami celem usunięcia zagrożenia.

PAMIĘTAJ !!!

Za bezpieczne użytkowania obiektu, a więc również zabezpieczenie przed zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych, odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych, w myśl art. 61 ustawy „Prawo budowlane”.

W sytuacji stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców, a związanego z owadami błonkoskrzydłymi, strażacy po odebraniu telefonu na numer alarmowy 998 lub 112, postępować będą zgodnie z obowiązującą procedurą.

Działania te, mogą polegać m.in. na:
- przyjęciu zgłoszenia i ocenie stopnia zagrożenia,
- decyzji o podjęciu działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub skierowaniu do firm specjalistycznych,
- w przypadku podjęcia działań, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- wyznaczeniu i oznakowaniu strefy niebezpiecznej,
- przygotowaniu ratowników w sprzęt zabezpieczający przed użądleniem,
- wstępnym rozpoznaniu źródła zagrożenia,
- ewakuacji mieszkańców poza strefę niebezpieczną,
- przekazaniu właścicielowi lub zarządcy miejsca objętego działaniem ratowniczym z poleceniem m.in.:
zakazu przebywania osób w budynku oraz strefie niebezpiecznej, do czasu usunięcia zagrożenia, związanego z owadami błonkoskrzydłymi.

 

 

INFORMACJE OSP KOBIÓR 

 

Właściciel/Administrator posesji powinien zapewnić w własnym zakresie środki chemiczne do zwalczania owadów. 

Środki te są do nabycia w sklepach przemysłowo - budowlanych. Strażacy OSP nie posiadają tego typu środków na wyposażeniu.

W przypadku braku w/w środków działania mogą zakończyć się na wygrodzeniu strefy niebezpiecznej. 

Strażacy OSP KOBIÓR nie wykonują prac budowlano-rozbiórkowych, jeżeli gniazda owadów zlokalizowane są w trudno dostępnych miejscach - np. pod podbitką lub poszyciem dachu. 

O zadysponowaniu nas do podjęcia interwencji w sprawie owadów błonkoskrzydłych decyduje dyspozytor stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie. 

Interwencje mają największy skutek, jeżeli podejmowane są w godzinach wieczornych, kiedy większość owadów znajduje się w gniazdach.