Zgłoszenie zagrożenia

Jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze o niebezpiecznym zdarzeniu:


Pożar:
W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować, przy pomocy wszystkich dostępnych środków, osoby znajdujące się w miejscu zagrożenia. Zaalarmować odpowiednie służby, w tym przypadku straż pożarna tel. 998 lub 112.

Po zgłoszeniu się dyżurnego należy się przedstawić  podając swoje imię i nazwisko

Następnie należy spokojnie i wyraźnie przekazać:

 • Co się pali - rodzaj ,charakter i wielkość obiektu, kondygnacja.
 • Dokładny adres miejsca zdarzenia -  Miejscowość, ulica, numer posesji a w przypadku pożaru na terenach leśnych podać jak najwięcej szczegółów umożliwiających sprawny dojazd służb ratunkowych na miejsce np. numer drogi pożarowej, przy jakim szlaku rowerowym, miejsce zjazdu do lasu z drogi asfaltowej, współrzędne GPS (o ile posiadamy).
 • Czy istnieje zagrożenie życia - czy są osoby poszkodowane, jeżeli tak to ile osób może być poszkodowanych.
 • Jaka jest obecna sytuacja pożarowa - czy jest wyczuwalny swąd, czy występuje zadymienie, widoczny ogień wewnątrz lub na zewnątrz obiektu, wielkość pożaru, czy istnieje zagrożenie sąsiednich obiektów.
 • Jeżeli posiadamy wiedzę to poinformować czy w pobliżu pożaru występują substancje niebezpieczne zagrażające życiu, zdrowiu lub rozwojowi pożaru.  np. butle z gazem, chemikalia.

Nie odkładaj słuchawki telefonu ani nie rozłączaj się do czasu uzyskania potwierdzenia zgłoszenia przez dyżurnego. Po odłożeniu słuchawki odczekaj chwilę przy telefonie w celu ewentualnego potwierdzenia podanych informacji przez służby ratownicze.

 

Wypadek drogowy:

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego to przede wszystkim zadbaj o swoje bezpieczeństwo - załóż kamizelkę odblaskową, rozłóż trójkąt ostrzegawczy.
Następnie sprawdź czy i ile osób jest poszkodowanych.
Zadzwoń na jeden z numerów alarmowych: Straż Pożarna-998, Policja-997,  Pogotowie-999 lub 112
Gdy dyżurny odbierze telefon przedstaw się z imienia i nazwiska a następnie przekaż:

 • Co się stało - zderzenie samochodów, dachowanie samochodu, ...
 • Dokładny adres miejsca zdarzenia - Miejscowość, ulica, charakterystyczny punkt terenu, numer drogi, droga w kierunku innej miejscowości, pikietaż - słupki z numeracją jeżeli występują,
 • Rodzaj i ilość pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
 • Czy są osoby poszkodowane, uwięzione w pojazdach,  jeżeli tak to ile,
 • Czy jest wyciek paliwa, gazu,
 • Czy w zdarzeniu uczestniczy pojazd z substancją lub materiałem niebezpiecznym, np. cysterna z paliwem,

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnego rozłącz się i przystąp do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Zostań przy nich do czasu przybycia ratowników. Pamiętaj aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą. Nie narażaj się na niebezpieczeństwo. Uważaj aby nie mieć bezpośredniego kontaktu z krwią lub innymi wydzielinami poszkodowanych.