Historia

    Dokument stwierdzający powstanie stowarzyszenia strażaków w Kobiórze datowany jest na 26 marzec 1887r.  i znajduje się w dokumentach archiwalnych Muzeum Pszczyńskiego. Dokumentów do naszych czasów nie przetrwało wiele; następnym jest będący w posiadaniu OSP Kobiór kwit przekazania „cegiełki” dla OSP Kobiór w kwocie 5zł, datowanym dniem 1 sierpnia 1937r.

 

    Właśnie w tym dniu odbyła się uroczystość poświęcenia istniejącej do dziś remizy połączona z obchodami 50-lecia istnienia jednostki.

 

    W okresie powojennym do roku 1959 OSP Kobiór dysponowała tylko przyczepą wyposażoną w motopompę, węże i inny drobny sprzęt, który do miejsca pożaru transportowano końmi, a później już traktorem.

 

    W roku 1959 nasi strażacy otrzymali pierwszy samochód; był to ZIS-150. Pojazd ten służył strażakom do roku 1967 kiedy to kierownictwo Bazy Transportu Leśnego w Kobiórze przekazało na potrzeby OSP samochód PRAGA-F5 wyprodukowany w 1952 roku. Pracownicy Bazy Transportu Leśnego, którzy w większości byli członkami OSP Kobiór, pojazd ten wyremontowali i przebudowali na samochód bojowy.

 

    Pojazd ten służył do 1993 roku, a zastąpiony został samochodem STAR 244, przejętym od Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym. Był to samochód wyprodukowany w 1976 roku i służył naszym strażakom do października 2006 roku, kiedy to został wycofany z użytkowania ze względu na zły stan techniczny.

 

 

      Upłynęło kilka miesięcy zanim w remizie OSP Kobiór pojawił się nowy wóz. Dzięki staraniom kobiórskich druhów, nasza jednostka pozyskała od francuskich strażaków wóz bojowy GBA 3/15 marki Berliet wyprodukowany w 1980 roku. Pojazd ten po kilku przeróbkach został w połowie kwietnia 2007 roku wprowadzony na podział bojowy i służył naszym strażakom w niesieniu pomocy społeczeństwu. Samochód został wycofany z podziału bojowego OSP Kobiór w sierpniu 2019r. 

 

 

      W październiku 2012 roku pozyskaliśmy od strażaków z Francji samochód VW Transporter Syncro z napędem 4x4, wyprodukowany w 1988 roku. Po kilku przeróbkach pojazd został doposażony w niezbędny sprzęt i w 2013 roku wprowadzony na podział bojowy jako GLB 0,3.   

 

 

  Ważnym okresem w naszej jednostne był poczatek 2019r. Wtedy po wielu latach dyskusji zapadła decyzja o konieczności wymiany wysłużonego samochodu GBA Beriet. Rozważane były różne wariany, ale ostatecznie udało się pozyskać fundusze z Gminy Kobiór, które były wkładem własnym co pozowoliło uruchomić wnioski o zewnętrzne dofinansowania. Dzięki temu i pozytywnej opini KP Pszczyna i KW PSP otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego / MSWiA, środków ubezpieczeniowych oraz środków budżetu województwa śląskiego.  Pozwoliło to w lipcu 2019r. na ogłoszenie przetargu na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kobiór. W przetargu wyłoniono firmęSzczęścniak Pojazdy Specjalne Sp z o.o. jako dostawcę samochodu. Samochód na podwoziu Renault D16 z napędem 4x4 został odebrany z fabryki w Bielsku-Białej 28.08.2019. Na podział bojowy został wprowadzony na początku wrzesnia 2019r. I służy nam do tej pory.

 

 

Od 1 maja 2020 roku dezycją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej OSP Kobiór została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KRSG).

 

 

W 2018 roku nasza jednostka obchodziła 130-lecie istnienia

Serdecznie dziękujemy wszytskim za udział u obchodach 130-lecia OSP Kobiór połączonych z Powiatowym Dniem Strażaka.

 Relacja z uroczystości wraz z zdjęciami na stronie www.112tychy.pl

 

 

Dane samochodu Berliet

W podziale bojowym OSP Kobiór od 04.2007 do 08.2019 - został zastąpiony przez GBA-Rt Renault D16

 

GBA - Rt  3/15 Berliet 770 KB6 / Camiva Numer operacyjny 557s81
 
 
- zbiornik wody 3000 l
- autopompa dwuzakresowa 1500 l/min przy ciśnieniu 10 bar i 250 l/min przy ciśnieniu 40 bar
- kabina na 8 osób
- napęd 4x2
Na wyposażeniu pojazdu znajdował się m.in. zestaw ratownictwa technicznego LUKAS, aparaty ODO, zestaw PSP R1, agregat prądotwórczy, motopompa szlamowa, pilarka łańcuchowa, piła do stali i betonu, drabina DNW 3080, armatura pożarnicza, środki do neutralizacji substancji ropopochodnych, pachołki drogowe, sito kominowe, łopaty, widły, miotły itp.